Zemědělské družstvo Bořetice
www.zdboretice.cz | Naše družstvo
Bořetice

Zemědělské družstvo Bořetice

Družstvo začalo samostatně hospodařit od počátku roku 1959.
V roce 1974 se sloučilo se sousedními zemědělskými družstvy Velké Pavlovice a Němčičky. Sloučené družstvo hospodařilo společně do roku 1992, kdy se opět rozdělilo na původní zemědělská družstva.

Součastné družstvo hospodaří na 500 hektarech zemědělské půdy.

V rostlinné výrobě pěstuje obiloviny, kukuřici na siláž a olejniny. Počátkem roku 2000 vysadilo družstvo cca 16 hektarů vinic.

V živočišné výrobě je družstvo specializováno na výkrm drůbežích brojlerů se součastnou roční produkcí jeden milion kusů brojlerů, což činí cca 2.000 tun roční produkce živého masa.

V družstvu nyní pracuje 13 stálých zaměstnanců. Družstvo má celkem 50 členů.